Kontakt

Policealna Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska CANOVA

 

Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o.

Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego!

Al. Dembowskiego 12
30 – 540 Kraków
 

e-mail: biuro@canova.pl
telefon:  12 656 21 35
              500 566 423
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000300783
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP: 6792967139
REGON: 120648840
 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00045/2008
 

nr rachunku bankowego 78 2340 0009 0350 2160 0000 0132