Perspektywy pracy
* gabinety i salony kosmetyczne
* ośrodki SPA&wellness
* firmy kosmetyczne
* studia stylizacji
* własna działalność gospodarcza

 

Wymagane dokumenty:
* oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
* 4 zdjęcia
* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
* podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkoły) lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

?tutaj

 


 

 

Studium kosmetyczne  w  Szkole Policealnej CANOVA to zajęcia na europejskim poziomie, gdzie  zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła wpisana jest do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43203-7-159.


Nauka trwa dwa lata i dzieli się na cztery semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym (od poniedziałku do czwartku) lub zaocznym (w soboty i niedziele co dwa tygodnie).


Wybierz nas, gdyż zapewniamy:

* wykwalifikowaną kadrę specjalistów teoretyków i praktyków
* profesjonalną bazę dydaktyczną + profesjonalne kosmetyki
* pomoc w organizacji noclegu
* dodatkowe szkolenia z możliwością uzyskania dyplomu/certyfikatu
* stałe czesne przez dwa lata nauki
* doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, jak również w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej


Co otrzymasz po ukończeniu szkoły:

*świadectwo ukończenia szkoły policealnej
*po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplom z tytułem zawodowym technik usług kosmetycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (suplement EUROPASS) 

 

CANOVA ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu zawodowego z upoważanienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


Program podstawowy: anatomia i fizjologia, dermatologia, fizykoterapia, kosmetologia, chemia kosmetyczna, pracowni chemii kosmetycznej, pracownia kosmetyki, dietetyka, higiena, ratownictwo,  psychologia, specjalizacja z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, podstawy przedsiębiorczości oraz praktyka zawodowa.

Program rozszerzony: program podstawowy poszerzony o zajęcia z WIZAŻU, STYLIZACJI PAZNOKCI, PEDICURU LECZNICZEGO, MASAŻU ORAZ PRZEDŁUŻANIA RZĘS.

 

Koszty nauki
*gwarantujemy stałe czesne przez wszystkie cztery semestry nauki,
*u nas nie płacisz czesnego za okres wakacji,
*brak opłat za egzamin zawodowy,
*brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

System zaoczny
* program podstawowy - 180,00 zł miesięcznie
* program rozszerzony - 240,00 zł miesięcznie

System dzienny
* program podstawowy - 0 zł
* program rozszerzony - 70,00 zł miesięcznie