Cena: 1200,00 zł

 W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe, kawę, herbatę

 

Czas trwania:

 60h

Kurs Florystyczny

Program nauczania

Etap pierwszy (15h)
1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z botaniki oraz fizjologii roślin ozdobnych
- budowa roślin
- potrzeby roślin
2. Omówienie podstaw produkcji oraz przechowywania roślin ciętych
3. Estetyka i kultura handlu
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5. Podział i zastosowania roślin ozdobnych dla potrzeb dekoracyjnych
Ze względu na ich:
- upodobania klimatyczne
- trwałość
- walory dekoracyjne
6. Narzędzia stosowane we florystyce

Etap drugi (30h)
1. Kompozycje roślinne
- kolorystyka
- proporcje
-omówienie trendów panujących w Polsce i na świecie
2.Dodatki florystyczne
- przygotowanie dodatków zielnych
- wykorzystanie różnych elementów (koralików, liści, patyków, muszelek etc.) w tworzeniu unikalnych dodatków florystycznych
3. Zapoznanie się z technikami tworzenia układów kompozycyjnych z roślin żywych i utrwalonych
- kompozycje w naczyniach
- zastosowanie gąbki florystycznej
- kompozycje na wiankach
- techniki układania kosza z kwiatami
- artystyczne pakowanie prezentów z wykorzytsaniem elementów florystyki

Etap trzeci: (15h)
1. Florystyka okazjonalna
- Żałobna
- Ślubna
- Okolicznościowa