Perspektywy pracy
*kwiaciarnia
*pracownie florystyczne
*prowadzenie własnej działalności gospodarczej
*hotele
*firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz
*własna działalność gospodarcza

 
Wymagane dokumenty:
* oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
* 4 zdjęcia
* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
* podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkoły) lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

tutaj

Studium florystyczne w Szkole Policealnej CANOVA to zajęcia na europejskim poziomie, gdzie zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła wpisana jest do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43203-7-159.
 
Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie wieczorowym (od poniedziałku do czwartku) lub zaocznym (w soboty i niedziele co dwa tygodnie).
 
Wybierz nas, gdyż zapewniamy:
* wykwalifikowaną kadrę specjalistów teoretyków i praktyków
* profesjonalną bazę dydaktyczną + profesjonalne kosmetyki
* pomoc w organizacji noclegu
* dodatkowe szkolenia z możliwością uzyskania dyplomu/certyfikatu
* stałe czesne przez dwa lata nauki
* doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, jak również w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej
 
Co otrzymasz po ukończeniu szkoły:
*świadectwo ukończenia szkoły policealnej
*po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplom z tytułem zawodowym technik florysta wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (suplement EUROPASS).
 
CANOVA ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu zawodowego z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
 
Program podstawowy: materioznastwo roślin, materioznastwo nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twurczego, kompozycje florystyczne, przedsiębiorstwo florystyczne, język obcy we florystyce, wykonywanie kompozycji florystycznych,,podstawy przedsiębiorczości dla osub, które nie miały tego przedmiotu wszkole średniej.
 
Program rozszerzony: program podstawowy poszerzony o zajęcia z DECOUPAGE
 
Koszty nauki
*u nas nie płacisz czesnego za okres wakacji,
*brak opłat za egzamin zawodowy,
*brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.
 
System zaoczny
* program podstawowy - 0 zł
* program rozszerzony - 70 zł

System wieczorowy
*program podstawowy - 0 zł
*program rozszerzony - 70 zł