Perspektywy pracy
*salony fryzjerskie
* agencje mody, reklamy,fotografii
* studia stylizacji
* studia filmowe, telewizyjne
* teatr
* własna działalność gospodarcza

 

Wymagane dokumenty:
* oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
* 4 zdjęcia
* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
* podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkoły) lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Studium fryzjerskie w Szkole Policealnej CANOVA to zajęcia na europejskim poziomie, gdzie zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła wpisana jest do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43203-7-159.

 

Nauka trwa dwa lata i dzieli się na cztery semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym (od poniedziałku do czwartku) lub zaocznym (w soboty i niedziele co dwa tygodnie).

 

Wybierz nas, gdyż zapewniamy:
* wykwalifikowaną kadrę specjalistów teoretyków i praktyków
* profesjonalną bazę dydaktyczną + profesjonalne kosmetyki
* pomoc w organizacji noclegu
* dodatkowe szkolenia z możliwością uzyskania dyplomu/certyfikatu
* stałe czesne przez dwa lata nauki
* doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, jak również w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej

 

Co otrzymasz po ukończeniu szkoły:
*świadectwo ukończenia szkoły policealnej
*po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplom z tytułem zawodowym technik usług fryzjerskich wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (suplement EUROPASS).

 

CANOVA ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu zawodowego z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Program podstawowy: higiena, materiały fryzjerskie, technologia fryzjerstwa, stylizacja, pracownia fryzjerska, podstawy psychologii, podstawy pedagogiki, specjalizacja z zakresu koków i upięć okazjonalnych, podstawy działalności usługowej,  podstawy przedsiębiorczości oraz praktyka zawodowa.

 

Program rozszerzony: program podstawowy poszerzony o zajęcia z WIZAŻU, STYLIZACJI PAZNOKCI, PRZEDŁUŻANIA WŁOSÓW ORAZ PRZEDŁUŻANIA RZĘS.

 

Koszty nauki
*gwarantujemy stałe czesne przez wszystkie cztery semestry nauki,
*u nas nie płacisz czesnego za okres wakacji,
*brak opłat za egzamin zawodowy,
*brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

 

System zaoczny
* program podstawowy - 200,00 zł
* program rozszerzony - 250,00 zł